کاری با تو ندارم 125 !

دستان ت هوای دو نفره ی پارک را، دو نفره تر کرد.. وقتی دستِ زنانه ام را در دستِ مردانه ات غرق کردی، سوز سرما را از نوک انگشتان م کشیدی بیرون و "ها" کردی توی هوا.. وقتی دست م را دزدیدی و فرو کردی در عمق جیبِ بارانی ات، آتش گرفت م.. یک وقت هوای آتش نشان شدن به سرت نزند.. سوختن در این سرما مزه می دهد..

/ 0 نظر / 17 بازدید